Xem mọi nội dung mà bạn muốn bằng YouTube Go

Một cách mới để tải xuống, xem và chia sẻ video trong khi vẫn kiểm soát mức sử dụng dữ liệu.

Xem trước video

Xem trước video trước khi bạn chọn xem hoặc tải xuống.

Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu

Chọn số MB muốn sử dụng cho mỗi video mà bạn xem.

Tải video xuống

Xem lại video ngay cả khi kết nối mạng chậm hay không có mạng

Tìm niềm đam mê mới

Nhận video đề xuất cho nhạc mới, hài kịch, thời trang và nhiều thể loại khác.

Tải miễn phí

Chia sẻ ứng dụng

Bạn còn câu hỏi khác?

Đọc Câu hỏi thường gặp
Tải ứng dụng